کوتاه اما خواندنی

جمله های کوتاه که مسیر زندگی تان را عوض می کند

 

 

به همه دوستانی که بازدید می کنن سلام می کنم .

 

برای تبادل لینک آماده ام

 

 

**** نومید مدار کسی را که به تو امید وار باشد که خدا را دشمن خود کرده ای . (حضرت محمد (ص))

 

 

**** می توانم با گفتن و اندیشیدن خود را فریب دهم و تقریبا باور کنم که امیدی دارم و همین خود در راه زندگی توشه ای است . (انوئیل)

 

 

**** نا امیدی نخستین گامی است که شخص به سوی گور برمی دارد . (ناپلئون)

 

 

**** هرگز مایوس مشو و اگر هم مایوس شدی در عین یاس و ناامیدی به کار خود ادامه بده . (ادموندبورک)

 

**** یک روز مردی که بسیار ناامید و مایوس بود به بهترین دوستش اظهار داشت : فایده ای ندارد من به انتهای ریسمان رسیده ام . دوستش گفت : چه بهتر گره ای به ریسمان بزن و به آن بیاویز . مادام که انسان زنده است هیچ چیز به انتهای خود نرسیده است .

 

 

نا امید شدن از خداوند از گناهان کبیره است .

 

 

نظر    نظر     نظر     نظر     نظر     نظر     نظر     نظر   نظر     نظر     نظر    

نوشته شده در پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۴ساعت توسط امید|مطالب پيشين
»
» دل تنگی
» نوروز
» حس تو
» میلاد ضامن آهو
» تازه شدن
» دوست داشتن از عشق برتر است
»
» تو می آیی
» عظمت آن ...

Design By : Pars Skin