کوتاه اما خواندنی

جمله های کوتاه که مسیر زندگی تان را عوض می کند

دلم برای «او» تنگ شده


تنگی دلهای ما یعنی ... عشق !!!

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت توسط امید|مطالب پيشين
»
» دل تنگی
» نوروز
» حس تو
» میلاد ضامن آهو
» تازه شدن
» دوست داشتن از عشق برتر است
»
» تو می آیی
» عظمت آن ...

Design By : Pars Skin